Minivådfodringsanlæg Nutrix+

Nutrix+ er et mælkeanlæg, der for første gang i vores branche, også kan fodre med andre fodermidler end mælkepulver. 

Herved skabes der en markant bedre økonomi i fodringen af smågrise, endnu i diegivningsperioden. Erfaringer fra praktiske landmænd viser de bedste resultater ved en 3-faset fodring med en glidende overgang imellem de enkelte fodermidler.

Smågrisene har i gennemsnit pr. gris, og i diegivningsperiodens 28 dage fået: 100-120g mælkeerstatning, 300-350g prestarter & 500-700g smågrisefoder.

Resultaterne er ikke udeblevet. I vores forsøgsbesætning har grisene kvitteret med 820g højere fravænningsvægt, +0,45 gris mer-fravænnet pr. so & 80% færre ammesøer.

Nutrix+ udmærker sig ved:

Markant forbedret økonomi i smågriseproduktionen.

  • Markant forbedret økonomi i smågriseproduktionen.
  • Grisene starter i klimastalden med meget bedre forudsætninger.
  • Fodring med mælkepulver, yoghurt, prestarter & smågrisefoder.
  • Mindre foderomkostninger, da ingen flydende prestarter kræves.
  • Aflastning af soen.
  • Individuelle blandetemperaturer.
  • Maximal hygiejne.
  • Hurtig og nem montage.
  • Arbejdslettelse, med automatisk påfyldning & opblanding samt fjernstyring.

Download brochure med Nutrix+.