Nedløbstragt til blandetank

Nedløbstragt til blandetank

Nedløbstragten fås med 3 eller 4 tilslutningshuller og den er specielt udformet sådan at fugt eller vådfoder ikke trænger op i den, når der blandes foder.

Tragten er afsluttet udvendigt på blandetanken for at opnå en fuldstændig tæt samling og en flad, glat underside. Indvendigt i blandetanken er der derfor ingen blinde vinkler ved nedløbet som spulesystemet ikke kan nå.

Når der doseres fodermidler ned i tanken løftes det kegleformede låg op med luftryk så foderet kan passere. Nedløbstragten er på én gang et hygiejnisk melspjæld og en professionel måde at samle nedløbene på.