Injektion MK

Injektion MK

Medikamentdosering direkte i faldrøret lige under foderventilerne er en mulighed, hvis der ønskes en præcis og nøjagtig dosering på ventilniveau uden at medikamenterne havner andre steder. Systemet har sit eget ventil og slangesystem, der monteres ovenpå foderstrengen.

Blandingen med medikamenter laves i en MD 250, der som regel står stationært placeret i foderrummet.
Doseringen foregår parallelt med fodringen, således at når foderventilen åbner, åbnes medikamentventilen samtidigt og medikamentet blandes med ned i krybben.

Systemet er velafprøvet og er produceret siden 1996.