Restløs fodring (BW+)

Restløs fodring (BW+)

Rigtig-restløs-fodring går i al sin enkelthed ud på at vådfodringsanlægget blander og uddoserer små foderblandinger, uden at efterlade sig foderrester i foderrørene eller blandetankene. Formålet med hele ideen er at anlægget altid skal udfodre små friske og velsmagende foderblandinger mange gange om dagen, alt sammen for at grisenes appetit og foderoptagelse øges med stor sundhed og tilvækst til følge.

Vandet i rørstrengen er altid rent, både før og efter fodring. Princippet er at vandet i rørstrengen bruges først, før der tilføres nyt brugsvand.
Der er ingen begrænsninger i størrelsen af staldanlæg f.eks. kan nævnes at et komplet anlæg til 1200 søer udskifter og forbruger vandet i rørstrengen 3- 4 gange om dagen selvom rørstrengen måske er 1500-1800 mtr. lang.
Smågrisestalde hvor fodermængden er meget lille, specielt i den første uge ved indsættelse, håndteres præcist og nøjagtigt fra den første dag, således at opstart med tørfoder undlades.

Sådan udfører vi Rigtig-restløs-fodring:

PRÆCISE FREMSKUB I RØRSTRENGENE.
–      Trinløs frekvensstyring af foderpumpen.
–      Trinløs flowmåling og registrering af vægtfylden.

PRÆCISE UDFODRINGER I KRYBBEN, ISÆR VED SMÅ MÆNGDER.
–      Trinløs flowmåling.
–      Præcise vejninger på vejeceller indenfor 100gram.

INGEN AFBLANDING I FODERSTRENGEN.
–      Mix-pipe foderrør = rotation af foderet i rørstrengen.

LILLE RESTMÆNGDE I BLANDETANKE VED NULPUNKTET.
–      Ståltanke indeholder en mindre restmængde i forhold til glasfibertanke.

PRODUKTION AF SÅ LIDT BRUGTVAND SOM MULIGT.
–      Når blandetankens indhold når nulpunktet, anvendes frisk brugtvand som skubbemiddel, d.v.s. en stor del af brugtvandet forbruges under processen uden at lagres.

VANDINDTAG VIA RØRSTRENGENE.
–      Sikrer at vandet i rørstrengene aldrig bliver en bakteriebombe, da vandet dagligt udskiftes 4-5 gange.
TOPHYGIEJNE
–      UV-lys i blandetanke = ingen gær- eller skimmelsvampe = rene tanke.
–      Ståltanke af rustfrit stål er renere end glasfibertanke og blander bedre.
–      Nedløbstragt der lukker tæt oppe fra og uden nedhæng i tanken.
–      2-4 stk. kraftige spuleplader m. vandleverance fra foderpumpe, der yder 12000 liter vand i timen, sørger for spuling af blandetankene.
–      Mulighed for daglig tankskyl minimerer fastgroning af foderrester.
–      Alkalisk rengøring = hovedrengøring af tanke og rør med egenindtag af vådfodersæbe hver 2. el. 3. uge, fuldautomatisk.