Ædetidsstyring

Ædetidsstyring

Ved sensorfodring (ædetidsstyring) registreres den tid det tager for grisene at tømme krybben. Bliver krybberne hurtigt tømte forhøjer computeren selv foderrationen til næste gang, og omvendt hvis krybberne er længe om at blive tømte, så justerer computeren selv foderrationen ned.

Grisenes æderytme bliver hermed tilgodeset med 10-14 små foderrationer dagligt, leveret på de tidspunkter grisene indtager mest foder. Æderytmen kan ses på computeren, er der pludselige variationer i ædelysten hos grisene, kan driftlederen reagere derefter, ligesom man kender det fra alarmsystemer på vandforsyningen.

Hvis sensoren registrerer foder i krybben fodres der ikke, kun hvis krybben er tom bliver der tildelt nyt foder.
Sensorfodring er især ideelt til fravænningsstalde fra 6-35kg. P.g.a. det altid friske foder og princippet om tilnærmet ad libitum.
Krybbernes længde skal afpasses efter ædeplads i forhold til antal grise med 1:3 eller bedre.

Sensorfodring med ædetidsstyring er velafprøvet og har eksisteret i mere end 15 år.