Alkalisk rengøring (automatisk)

Alkalisk rengøring (automatisk)

En lille kemipumpe monteret til en beholder med alkalisk væske (vådfodersæbe), en slange og et computerprogram der kan styre det hele, så har man WEDA´s automatiske rengøringsanlæg til rengøring af vådfodringsanlægget.

I frie valgbare intervaller bliver det komplette anlæg f.eks. hver 14.dag (blandetanke,returvandstank og rørstrenge) automatisk vasket ved hjælp af  en kraftig spuling med en alkalisk væske der har en høj PH-værdi omkring 12,0.
Ved denne metode dræbes størstedelen af de syretolerante bakterier.

Som understøtning til den første rengøring kan der afsluttes med syreblanding, der efterfølgende kan bruges i foderblandingerne.
Det hele sker automatisk, og udenfor de normale fodringstider.