Frekvensstyring

Frekvensstyring

Den værdifulde frekvensomformer drosler motorydelsen trinløst op eller ned på centrifugalpumpen for at sikre det samme flow på vådfoderet uanset om det befinder sig først eller sidst på foderstrengen, og det samme når der skal doseres ned i krybberne. Fordelen herved er en meget nøjagtig dosering ved udløbene.

Da Frekvensomformeren kan styre flere motorer, kan den derfor også dosere foderkomponenter meget nøjagtigt ned i blandetanken når den også styrer motorerne på disse fodersnegle.

Frekvensomformeren produceres af Danfoss til Weda.